ساعت:

6:13 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی شهرداری شیروان : ترویج کتاب و کتابخوانی بهترین راهی برای توسعه و پیشرفت شهرستان است

معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی شهرداری شیروان : ترویج کتاب و کتابخوانی بهترین راهی برای توسعه و پیشرفت شهرستان است

 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

اسحق ربیعی در بازدید از کتابخوانه عمومی مرکزی جدید در حال ساخت توسط شهرداری شیروان ترویج کتابخوانی را به عنوان بهترین راهی برای توسعه و پیشرفت شهر عنوان کرد .

معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی شهرداری شیروان افزود کتاب غذای روح انسانها است . وی گفت اگر بخواهیم تفکر عمیق و اصولی را در جامعه ای نهادینه سازیم باید کتاب و کتابخوانی را در میان اقشار جامعه ترویج دهیم .

اسحق ربیعی خاطر نشان کرد شهرداری شیروان در زمینه توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی ، یکی از مهم ترین طرح های عمرانی فرهنگی شهرداری شیروان احداث کتاب خانه مرکزی است که در صورت تامین اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.این مسئول در شهرداری شیروان دیگر برنامه های فرهنگی را در این راستا مشارکت در برگزاری نمایشگاهای مختلف کتاب با ناشران و ادارات و موسسات فرهنگی دانست.