ساعت:

6:36 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

معاونت خدمات شهری شهرداری شیروان خبر داد : طی خرداد ماه امسال 104 تماس با سامانه 137 شهرداری برقرار شد

به گزارش واحد خبرروابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان:

مرتضی رضوانی معاونت خدمات شهری امروز در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی شهرداری شیروان افزود: در خرداد ماه امسال 104 مورد تماس با سامانه 137 شهرداری برقرار شده است .

وی هدف از برقراری ارتباط با سامانه مذکور را پیگیری شکایات و خواسته شهروندان عنوان کرد.

رضوانی مهم ترین این موارد را خدمات شهری 12 مورد ،سدمعبر و اجرائیات 16 مورد، پلیس ساختمانی 2 مورد ، پسماند 53 مورد ، فضای سبز 4 مورد ، عمران 5 مورد و کمسیون بند 20 را 12 مورد بر شمرد.