ساعت:

8:28 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

معاون استاندار خبر داد: تنها چهار شهرداری استان، از جمله شهرداری #شیروان توانستند، قیر رایگان‌را جذب کنند