ساعت:

9:04 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

معاون خدمات شهری: بوستان ترافیک شهر شیروان از ترافیک خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: آموزش و آگاهی بخشی یکی از موثرترین و کار آمد ترین راه های تغییر نگرش رفتارهای کودکان و نوجوانان در حوزه های مختلف است که به این مهم باید درسیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مسئولان بیش از پیش پرداخته شود.

 

 

فرهاد زراعتکار”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” گفت: پارک های ترافیک ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ هدف نهادینه ﮐﺮدن ﻓﺮهنگ راهنمایی و راﻧﻨﺪﮔﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺠﺎد می شود تا کودکان آموزش های لازم را در زمینه های رفتار صحیح در عبور و مرور و شناخت مفهوم علائم رانندگی فرا بگیرند، تا با رفتارهای عملی در حوزه راهنمایی و رانندگی در آینده از بروز مشکلات و بی تفاوتی نسبت به رعایت قوانین جلوگیری شود که این امر نقش بی بدیلی در سلامت فرد و اجتماع را در این حوزه خواهد داشت. بوستان ترافیک شهر شیروان از ترافیک خارج و تحویل شهرداری گردید.

 

 

معاون خدمات شهری شهرداری شیروان افزود: راه اندازی یک مجموعه با تمام مشکلات و کمبودها با همت و تلاش افراد دلسوز و آینده نگر دور از دسترس نیست، اما به ثمر نشستن و به بار نشستن این نهال نیازمند عزم جدی دست اندرکاران این مجموعه می باشد و شهرداری به وظیفه ذاتی و قانونی عمل نمود و با همت متولیان امر پارک ترافیک را از ترافیک خارج نمود.

 

 

زراعتکار در پایان از فرماندهی انتظامی شیروان، پلیس راهور شیروان، آموزش و پرورش و سایر دست اندرکاران احیاء بوستان ترافیک تشکر نمود.