ساعت:

10:52 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

معاون شهرداری شیروان: عوارض متفاوت از جریمه کمیسیون ماده صد است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: جریمه ای که در کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها برای ساخت و ساز بدون پروانه یا مخالف پروانه صادر می شود، به غیر از عوارض و بهای خدماتی است که شهرداری بعد از ابلاغ رأی، مطالبه می کند.

 

 مسعود الهی”معاون شهرداری شیروان” با بیان اینکه؛ تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی شهرها، ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های یازده گانه آن است، گفت: به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد، بنای فاقد پروانه گفته می شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط مؤدی انجام گرفته باشد، لیکن مبادرت به اخذ پروانه ننموده باشد و ساختمان خود را احداث نماید، باز هم اطلاق بدون پروانه به آن ساختمان تسری دارد.

 

معاون شهرداری شیروان ادامه داد: چنانچه زمین فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد، با توجه به صدر قانون ماده صد و تبصره های آن، اگر این بنا در محدوده شهر باشد، قابل طرح در کمیسیون ماده صد می باشد و نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون نمی گردد.

 

 

 

الهی یادآور شد: تخلفات ساخت و سازی که به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و این کمیسیون، بعد از رسیدگی، تخریب را ضرروی نمی داند و به استناد تبصره های دو یا سه یا چهار ماده صد قانون شهرداری ها، تعیین جریمه می کند، این جریمه به غیر از عوارض و بهای خدمات شهرداری است که شهرداری ها بعد از ابلاغ رأی کمبسیون ماده صد، علاوه بر جریمه ماده صد، مطالبه می کنند.

 

گفتنی است؛ در رابطه با تفاوت جریمه و عوارض؛ اداره کل حقوقی و قوه قضاییه هم نظریه ای به شرح ذیل دارد، که این امر را تأیید نموده است:

نظریه شماره 4827/7 مورخ 1/7/1370

 

«عوارض مقرر برای احداث ساختمان غیر از عوارض و جریمه هایی مربوط به تخلفات ساختمانی است.»

 

سؤال: شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحدی احداث نموده است پرونده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است. مع‌ذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالبه عوارض می‌نماید، سؤال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر دو نوع عوارض و جریمه هست یا خیر؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می‌کند زیرا مراجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 قانون مذکور است.