ساعت:

4:38 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

معاون شهرسازی شهرداری شیروان : کتابخانه عمومی مرکزی شیروان از پیشرفت 90 درصدی برخوردار است

معاون شهرسازی شهرداری شیروان : کتابخانه عمومی مرکزی شیروان از پیشرفت 90 درصدی برخوردار است

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

 مسعود الهی معاون شهرسازی شهرداری شیروان گفت ساخت این پروژه از سال 90 آغاز شده و تا کنون سه ملیارد و نه صد و هشت میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی و سفر رهبری برای این طرح با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی هزینه شده است . وی تصریح کرد از این میزان اعتبار 450 میلیون تومان توسط شهرداری هزینه شده . الهی اضافه کرد دو ملیارد و یکصد میلیون تومان از اعتبارات هزینه شده سهم اعتبارات سفر رهبری برای این پروژه است .

 


وی ادامه داد قرار بود این پروژه در سال 93 به بهره برداری برسد که به واسطه ابلاغ نشدن اعتبارات پروژه به بهره برداری نرسیده . الهی با اشاره به این که زمین پروژه  از سوی شهرداری به صورت رایگان برای ساخت در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار گرفته ،  اظهار داشت در صورت تامین اعتبار افزون بر دو ملیارد و سیصد میلیون تومان ،   بدون محوطه سازی آماده ی بهره برداری خواهد شد.