ساعت:

5:00 ب.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

ملاقات عمومی با شهردار