ساعت:

22:20

تاریخ:

8 آذر 1401

شهرداری شیروان

مناسب سازی ترافیک امری حتمی و ضروری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز مهندس احمدی در دیدار فرماندهی پلیس راهور شهرستان شیروان با ایشان ، مناسب سازی ترافیک را مورد بحث و بررسی قرار داد

شهردار شیروان ضمن بیان این مطلب که مناسب بودن ترافیک از جمله مولفه های یک شهر سالم ، محسوب می شود ، تحقق آن را یک امر حتمی و ضروری عنوان کرد و پیرامون راهکارهای مناسب سازی ترافیک با فرماندهی پلیس راهور گفت و گو کرد.