ساعت:

6:19 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

مناسب سازی ناوگان حمل و نقل شهری

حمید قلی نژاد سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان ، طی گفت و گو با خبرنگار ما ، با اشاره به تاکیدات مهندس احمدی مبنی بر ضرورت پویا و ایمن سازی ناوگان حمل و نقل شهری گفت : در راستای تحقق فرمایشات شهردار محترم ، برنامه هایی تنظیم کردیم که با نظارت دقیق بر واحدها و تاکسی ها در امر رعایت پروتکل های بهداشتی و ایجاد نظم در حرکت آنها آغاز شدند و گام به گام جلو می رویم.

وی ساماندهی آژانس های مسافربری را یکی دیگر از راههای چابک سازی ناوگان حمل و نقل شهری توصیف کرد و تصریح نمود : در همین رابطه بازرسان سازمان در حال بررسی فعالیت این آژانس ها هستند ، که یکی از موارد آن تعیین تکلیف آژانس هایی است که مداوم کار نمی کنند