ساعت:

9:45 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

مهندس احمدی شهردار شیروان خبر داد

در صورت تصویب شورای اسلامی شهر، آمادگی کامل داریم‌، دومین جشنواره ملی فطیر مسکه شیروان را که سال گذشته، با استقبال بی‌نظیر مردم برگزار شد، را اردیبهشت ماه سال جاری مجددا برگزار کنیم.

۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲