ساعت:

5:57 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

مهندس احمدی شهردار شیروان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی شهرستان :

با توجه به ترافیک شدید در خیابان سعدی به دلیل ایستگاه توقف سواری های روستایی، خیابانی در کنار بازار روز تعبیه کرده ایم، تا حجم ترافیک‌این خیابان کاهش پیدا کند

? ۰۴ دی ماه ۱۴۰۱