ساعت:

09:25

تاریخ:

10 بهمن 1401

شهرداری شیروان

مهندس احمدی شهردار شیروان در جلسه کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان

شهرداری شیروان از معدود شهرداری هایی است، که مجموع مبالغ اعتبارات سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه استان در پنج ردیف را ،‌بصورت ۱۰۰ درصد جذب کرده است.

🔸 هر دستگاهی اگر اعتبار مازاد و برگشتی و یا هر نوع اسناد و.. دارد، شهرداری شیروان با توجه به تعریف پروژه های اولویت دار و داشتن کد پروژه، توانایی جذب را، زودتر از موعد دارد

🗓 ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱