ساعت:

7:18 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

میرزازاده؛ کسب مقام اول کشتی استانی توسط همکارمان، محسن محمّدزاده

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به نقل از مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان، همکارمان”محسن محمّدزاده” در مسابقات قهرماني كشتي  که در استان خراسان شمالی شهر اسفراین در سال 93  جهت انتخاب برگزیده گان برای اعزام به مسابقات کشور، مقام اول را كسب نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی اصغر میرزازاده”مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” گفت: محسن محمّدزاده احدی از همکاران ورزشکار شهرداری شیروان در رشته کشتی با شرکت در مسابقات کشتی استان خراسان شمالی که در اسفراین برگزار شد، با غلبه بر چهار نفر از دیگر کشتی گیران عزیز شرکت کننده در این مسابقات، مقام اول استان را کسب نمود.

میرزازاده افزود: این کشتی گیر همکار، توسط جعفر بورنگ”شهردار شیروان” مورد تشویق و تقدیر واقع شد.