ساعت:

11:32 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

میرزازاده: کسب مدال نقره در مسابقات کشتی آزاد کشور

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: رقابت های کشتی آزاد کشوری که گزینشی برای اردوی تیم ملی هم بود، با درخشش كشتي گيری از شیروان همراه شد. پهلوان امیرحسین شعبانی از دارالمصلین در این مسابقات، مدال نقره کشور را کسب و به اردوی تیم ملی هم دعوت شد.

 

 

 

علی اصغر میرزازاده”مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” گفت: یکی دیگر از شاگردان محسن محمّدزاده در رقابت های کشتی آزاد کشوری، مدال نقره کشور را کسب و به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شد. امیرحسین شعبانی؛ کشتی گیری از شیروان افتخار آفرین این رقابت ها برای دارالمصلین بود.

 

روایت تصویر: