ساعت:

8:22 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان : شهردار شیروان در همین مدت اندک موج بلندی از ، رضایتمندی ایجاد کرده است.