ساعت:

8:40 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد. (2)

 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد.