ساعت:

8:59 ق.ظ

تاریخ:

4 مهر 1402

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد. (2)

 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد.