ساعت:

3:45 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد. (2)

 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد.