ساعت:

11:48 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد.

 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد.