ساعت:

08:58

تاریخ:

17 بهمن 1401

شهرداری شیروان

نشستی برای ایجاد پارک خودرو

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز مهندس احمدی طی نشستی برای سرمایه گذاری جهت ایجاد پارک خودرو ، با یک سرمایه گذار به بحث و گفت و گو پرداخت

در این نشست که عقیل آریانفرد عضو شورای اسلامی شهر و آقایان سرایدار و حاجی زاده به ترتیب معاون توسعه مدیریت و منابع مالی و نیز معاون خدمات شهری هم حضور داشتند ، پیرامون چگونگی ایجاد بازار فروش خودرو در شیروان مباحثی مطرح شد ، که متعاقبا اطلاع رسانی می شود