ساعت:

07:09

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

نشستی برای سرمایه گذاری

💢 به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، دقایقی پیش مهندس احمدی طی نشستی برای سرمایه گذاری با سرمایه گذار به بحث و گفت و گو پرداخت.

🔷 در این نشست که از ساعت ۱۸:۳۰ در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان برگزار شد، مباحثی از جمله ایجاد پیوست های اقتصادی جهت جذب سرمایه گذار در کوهستان پارک‌شیرکوه، کمربندی خاتم و همچنین ارائه نقشه های اولیه برای ساخت مسکن پرسنل در دو طبقه بصورت راه مجزا، مطرح گردید

🗓 ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱