ساعت:

7:59 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

نشستی برای همکاری های بیشتر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان امروز در دفتر مهندس احمدی نشستی با حضور دکتر سامی رئیس اداره دارایی شهرستان شیروان برگزار شد

در این نشست موضوعاتی چون ، همکاری بیشتر به منظور پیش برد بهتر اهداف سازمانی ، شناسایی و دیوار کشی زمین های رها شده جهت حفظ بهداشت و پاکیزگی شهر و لیست برداری از اراضی بایر و مذاکره با مالکان آنها جهت احداث بناهای مورد نیاز شهر و شهروندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت