ساعت:

10:51 ق.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

نشست مشترک مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شیروان و فاروج با شهردار شیروان

موارد مطرح شده در این جلسه

? دعوت از شهردار شیروان جهت عضویت افتخاری در انجمن حمایت از زندانیان

? پیشنهاد ایجاد میز خدمت برای انجمن حمایت از زندانیان در ملاقات های مردمی

? فراخوان بصورت مشترک برای نذر آزادی با عنوان 《 نذر آزادی با پیروزی انقلاب 》

? قرارداد فی ما بین در جهت ایجاد ساز و کار برای اشتغال بعد آزادی