ساعت:

08:58

تاریخ:

10 بهمن 1401

شهرداری شیروان

نشست مشترک مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شیروان و فاروج با شهردار شیروان

موارد مطرح شده در این جلسه

🔹 دعوت از شهردار شیروان جهت عضویت افتخاری در انجمن حمایت از زندانیان

🔹 پیشنهاد ایجاد میز خدمت برای انجمن حمایت از زندانیان در ملاقات های مردمی

🔹 فراخوان بصورت مشترک برای نذر آزادی با عنوان 《 نذر آزادی با پیروزی انقلاب 》

🔹 قرارداد فی ما بین در جهت ایجاد ساز و کار برای اشتغال بعد آزادی