ساعت:

14:37

تاریخ:

5 مهر 1401

شهرداری شیروان

نشست هم اندیشی رئیس شورای اسلامی شهر با پرسنل اداره مدیریت پسماند

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، نشست هم اندیشی رئیس شورای اسلامی شهر با پرسنل اداره مدیریت پسماند شهرداری یرگزار گردید.

در این جلسه که با محوریت ارائه گزارش کار و امورات جاری این اداره برگزار گردید در مورد مشکلات پرسنل پسماند نیز پرداخته شد