ساعت:

7:27 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

نشست هم اندیشی رئیس شورای اسلامی شهر با پرسنل اداره مدیریت پسماند

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، نشست هم اندیشی رئیس شورای اسلامی شهر با پرسنل اداره مدیریت پسماند شهرداری یرگزار گردید.

در این جلسه که با محوریت ارائه گزارش کار و امورات جاری این اداره برگزار گردید در مورد مشکلات پرسنل پسماند نیز پرداخته شد