ساعت:

18:19

تاریخ:

5 آذر 1401

شهرداری شیروان

نمایشی از یک عزم و خرد جمعی

در حاشیه ملاقات مردمی مهندس احمدی و همراهان شاهد یک اتفاق خجسته و سازنده نیز بودیم و آن اینکه تعدادی از دختران نوجوان شهر شیران ، شیروان فخر آفرین با مراجعه به مهندس احمدی آمادگی خود را برای مشارکت در امر توسعه فضای سبز اعلام کردند و خواستند تا در این جهت اقدامات لازم انجام شود شهردار شیروان نیز که خود مبدع « شهردار محله » و « همیار شهردار » است و از هر کار جمعی استقبال می کند بلافاصله با این درخواست موافقت کرد و دستور داد تا برای آنان کارت « همیار شهردار » صادر شود

🔹 امید آنکه در سایه یک عزم و خرد جمعی شیروان را به نگین سبز خراسان شمالی تبدیل کنیم