ساعت:

3:47 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

نماینده کارکنان در هیئت تشخیص صلاحیت داوطلبین عضویت در شورای اسلامی کار شهرداری شیروان انتخاب شد

نماینده کارکنان در هیئت تشخیص صلاحیت داوطلبین عضویت در شورای اسلامی کار شهرداری شیروان انتخاب شد

 

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،مهدی سعیدی رئیس اداره کار، تعاون و امور اجتماعی شیروان به خبرنگار ما گفت : انتخابات نماینده کارکنان در هیئت تشخیص صلاحیت داوطلبین عضویت در شورای اسلامی کار شهرداری شیروان ، در دو مرحله با رعایت اجرای کلیه پروتکل های بهداشتی در فضای باز اداره آتش نشانی شهرداری شیروان برگزار شد.

که در نتیجه غلامرضا مینا با اکثریت آرا در اجرای تبصره 2 ماده 25 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 99/06/30 به عنوان نماینده کارکنان در هیئت تشخیص داوطلبین عضویت در شورای اسلامی کار در شهرداری شیروان انتخاب شد.

لازم بذکر  است در این دوره از انتخابات 4 کاندید با یکدیگر به رقابت پرداختند.