ساعت:

2:46 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

نهادینه کردن فرهنگ حقوق و قانون مداري با تهیه بانک قوانین و مقررات

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ به منظور تسهیل دسترسی بیشتر و به هنگام تر مدیران و کارکنان مدیریت شهری شیروان به لوایح، مصوبات و قوانین، طراحی، تدوین و تهیه بانک اطلاعات قوانین با هدف نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری آغاز شد.

 

مسعود الهی”معاونت شهرداری شیروان” ضمن اشاره بر لزوم دانش افزائی به روز مدیران و کارکنان برای خدمت رسانی صحیح تر، گفت: در پی نشست های اداری مرتبط با حوزه خدمات رسانی صحیح به مردم در دستگاه های اجرائی و بررسی ساز و کارهای مربوطه و دیده شدن لزوم تهیه بانک اطلاعات قوانین و نگاه ویژه فرمانداری شهرستان، شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان بر ایجاد بانک اطلاعات حقوقی(مدنی/جزائی مشتمل بر لوایح، مصوبات و …)، این شهرداری طراحی، تدوین و تهیه یک بانک اطلاعات جامع قوانین را برای مجموعه مدیریت شهری شیروان آغاز نمود.

الهی افزود: یکی دیگر از برنامه هائی که در شهرداری می باشد، نشست های شوراي حقوقي و عندالزوم اقدامات كميسيون استعلامات با هدف رفع ابهامات احتمالي و وحدت نظر در برداشت از قوانين و مقررات بود که امیدواریم با تهیه بانک اطلاعات جامع قوانین، کمیسیون استعلامات بار کاری کمتری داشته باشد و در راستای نهادینه شدن فرهنگ حقوق و قانون مداری بیش از پیش، از ابتدای سال جاری اقدامات گوناگونی از طریق واحد حقوقی شهرداری در حال اجراست، منجمله: انطباق پيش نويس كليه بخشنامه ها و شيوه نامه هاي مدنظر كه داراي بار حقوقي مي باشد با قوانين و مقررات ملاك عمل، تحليل اطلاعات و آمار دعاوي مطروحه در شهرداری به منظور پيشگيري از طرح دعاوي عليه این نهاد عمومی یا به حداقل رساندن دعاوی و شکایت، تشکیل کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با قانون شهرداری ها و سایر قوانین موضوعه مرتبط با مدیریت شهری و حضور فعال و مؤثر مدیران و پرسنل در جلسات مختلف حقوقی و اداری به منظور تبيين برنامه ها و استماع گزارش عملكرد، تلاش در رفع کاستی ها و موانع احتمالی واحدها ناشی از عدم اطلاع به موقع از قوانین، تأکید بر تلاش در پاسخگويي مستدل، به هنگام و متقن به مكاتبات، تصریح در كاهش مدت زمان پاسخگويي به مكاتبات واصله و حتی سئوالات مطروحه از سوی مردم.

معاون شهرداری شیروان ادامه داد: مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و … برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند و یکی از موضوعات مهم در حقوق شهروندی؛ بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانون مدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم، که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد، بنابراین؛ نگاه ویژه خود را معطوف به نهادینه کردن فرهنگ حقوق و قانون مداری نموده ایم.

 مسعود الهی در پایان، ضمن یادآور شدن پاره ای از چالش های موجود در مدیریت شهری همچون: عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری، عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و … ، فقدان یا عدم آگاهی از راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی، فقدان مدیریت واحد شهری، بیان داشت: در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی و … دخیل هستند و به هر حال امیدواریم؛ در راستای آشنایی هر چه بیشتر و دسترسی آسان کلیه شهروندان به قوانین و مقررات، بانک اطلاعات قوانین و مقررات را پس از راه اندازی، الکترونیکی نیز نموده، تا هدف غایی از طراحی این بانک اطلاعاتی، که همانا آشنایی عموم مجریان، مدیران شهری، متولیان و شهروندان از مصوبات و قوانین موجود و حاکم و اشاعه و ارتقاء سطح دانش حقوقی عموم مردم می‌باشد، محقق شود.