ساعت:

10:03 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم؛ انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۸ و آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به استناد ماده (۲۳) قانون یاد شده، هیات وزیران در جلسه ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۳ تصویب نموده، این شهرداری نیز بصورت جامع تر و مشروح، اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم را در معرض دسترسی عموم قرار می دهد.

 عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان” با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ششم آذر 1393 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و به عنوان تتمیم قانون اعلان عمومی شده است، گفت: اطلاعات مطمح نظر برای انتشار جهت دسترسی عموم، شامل: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده، می باشد و این شهرداری هم در راستای ادای تکلیف مصرحه در قانون و آیین نامه مزبور، به وظایف خود عمل می نماید.

 

نورانی مقدم ادامه داد: سایت شهرداری شیروان در حال حاضر؛ اولین پایگاه و امکان در دسترس قراردادن اطلاعات مدنظر برای مردم است و البته درصددیم که به طریق مقتضی، بستر دسترسی آسان مردم را به آنچه باید بدانند و یا آنچه که نیاز به دسترسی دارند را فراهم آوریم.

وی از به روز رسانی سیستم های خدمات الکترونیک شهرداری شیروان هم خبر داد و افزود: اتوماسیون اداری و سیستم جامع شهرسازی و درگاه های الکترونیکی شهرداری شیروان برای تسریع در رتق و فتق امور ارباب رجوع و هم امکان سازی دسترسی مردم به اطلاعات اداری خویش از هر نقطه، فراهم خواهد شد.

مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان در پایان به اقدام در کاهش تصدی های دولت هم اشاره داشت و بیان نمود: بخشی دیگر از وظایف شهرداری در مباحث درآمدی و شهرسازی با رعایت قانون به دفاتر پیشخوان دولت واگذار خواهد شد.