ساعت:

8:51 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم: افزایش دانش کارکنان موجب ارتقاء مسئولیت پذیری آنان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: بروز رخوت و روزمرگی، عواقب ناخوشایندی برای هر سیستم و به تبع آن خانواده بزرگ شهرداری به همراه دارد. به همین دلیل باید از فاکتورهای مختلف برای پویایی، خلاقیت، نوآوری، نشاط و تخصصی کردن کارها در شهرداری استفاده کرد.

 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی و عضو کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان” در جلسه بررسی وضعیت آموزش پرسنل شهرداری در جمع کارشناسان شرکت کننده در جلسه مزبور، ضمن بیان اینکه؛ آموزش اصلی جدایی ناپذیر از زندگی اشخاص است و هر شخص در هر حرفه ای که مشغول به کار باشد در فواصل مختلف تحت آموزش در حوزه های مختلف به ویژه مهارتهای مرتبط به کار تخصصی اش باید باشد، گفت: بسیاری از اشتباهات اداری به دلیل عدم آگاهی پرسنل از وظایف و حقوق شان رخ می دهد، که اگر آموزش های لازم پیش از کار و حین کار به آنان ارائه شود، درصد اینگونه خطاها نیز به میزان زیادی کاهش می یابد. البته اگر آموزش ها تاکید بر خلاقیت، نوآوری و تخصص افراد داشته باشد، کارایی پرسنل نیز افزایش یافته و در نتیجه بهره وری از پرسنل و میزان خدمات رسانی نیز ارتقا پیدا می کند.

 

 

 

 

عضو کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان ادامه داد: به هر میزان توانمندی، تخصص، مهارت های فردی و اجتماعی پرسنل بیشتر باشد، به همان میزان نیز کارمند مسئولیت پذیرتر، پویاتر، کم اشتباه تر، خلاق تر و برای سیستم مؤثرتر و مفیدتر است.