ساعت:

7:37 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم: سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي)‌ در بخشنامه بودجه شهرداري ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به نقل از روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور: بخشنامه بودجه سال 1395 شهرداري‌ها با هدف استمرار سياست‌‌هاي تمركززدايي و اعطاي اختيارات به مديريت‌‌هاي منطقه‌اي و محلي از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تنظيم و توسط مهندس خندان دل به معاونين امور عمراني استانداري ها ابلاغ شد.

 


 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان” از ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1395 شهرداري‌ها خبر داد و گفت: اهم چهارچوب بخشنامه بودجه سال 1395 شهرداري‌هاي كشور عبارتند از: سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)‌، سند چشم‌‌انداز 20 ساله در افق 1404، تكاليف مقرر در برنامه هاي توسعه كشور‌، سياست‌‌هاي كلان دولت تدبير و اميد‌، برنامه ارائه شده توسط وزير كشور در حوزه شهرداري‌ها‌، قانون‌گرايي‌، خدمت به شهروندان و ارتقاء سلامت اداري.

 

 

وی افزود: بخشنامه بودجه سال 1395 شهرداري‌ها؛ شامل 5 فصل راهبرد‌‌ها و سياست‌‌هاي اجرايي، تكاليف بودجه‌اي، ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه، سامانه بودجه شهرداري‌‌ها و سرفصل‌‌هاي اعتبارات متمركز مي باشد.با توجه به تكليف شهرداري‌ها طبق ‌ماده 67 قانون شهرداري ها‌ مبني بر ارسال يك نسخه از بودجه به وزارت كشور‌، شهرداري‌هاي سراسر كشور موظفند بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹5 خود را در چارجوب اين بخشنامه تهيه و در سامانه بودجه شهرداري هاي كشور به نشاني اينترنتي budget.imo.org.ir ثبت نمايند و پس از سير مراحل تصويب شوراي اسلامي ذيربط، نسخه كاغذي پرينت از سامانه بودجه كه به امضاي مديرمالي، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر رسيده را به فرمانداري و استانداري مربوطه ارسال نمايند.

 

گفتنی است: متن كامل اين بخشنامه در سايت سازمان و سامانه بودجه درج شده و در اختيار شهرداري ها و استانداري‌هاي كشور قرار گرفته است.