ساعت:

8:18 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

نگاهی به اقدامات شهرداری شیروان در برابر کرونا

نگاهی به اقدامات شهرداری شیروان در برابر کرونا

در راستای مصوبات ستاد پیشگیری از بیماری کرونا وقرار گرفتن در وضعیت قرمز این شهرستان ، از سوی اداره فرهنگی و اجتماعی این شهرستان بیش از 250 تابلوها و بنر های هشدار دهی کرونا در سطح شهر نصب گردید.

و علاوه بر آن اکیپ خودرویی شهری ، همه روزه در سطح شهر در این زمینه اطلاع رسانی می کند .

ارسال پیامک های هشدار دهنده برای شهروندان و رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی در مجموعه های شهرداری از دیگر فعالیت های این اداره می باشد