ساعت:

4:02 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی توسط شهرداری شیروان ،در سال 97 پرداخت شد.

نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی توسط شهرداری شیروان در سال 97 پرداخت شد.


 

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

به نقل از حسابداری شهرداری  در سال گذشته بابت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی به مبلغ صد و چهل میلیون تومان توسط شهرداری شیروان پرداخت و تسویه حساب کامل گردید .