ساعت:

3:58 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

هدیه شهردار برای پاکبان نمونه

در پی معرفی مجید محمدی پاکبان پر تلاش واحد مدیریت پسماند شهرداری شیروان به دو عنوان « همکار نمونه » و نیز « خادم بی نشان » واحد یاد شده در آبان ماه ،

مهندس احمدی شهردار شیروان اعلام کرد ، به پاس خدمات نام برده و کسب هر دو عنوان ، به ایشان پنجاه ساعت اضافه کار اهدا می شود

با تبریک به مجید محمدی جا دارد از بذل محبت مهندس احمدی نیز کمال تشکر به عمل آید