ساعت:

11:45 ب.ظ

تاریخ:

13 آذر 1402

شهرداری شیروان

هر شیروانی یک نهال

علی بلخن مسئول واحد فضای سبز شهرداری شیروان در گفت و گویی با اشاره به اقدام ارزشمندی که دیروز انجام شد و طی آن به یاد ۶۳۷ شهید عزیز شیروان، همین تعداد نهال کاشته شد گفت : در این مراسم که امام جمعه محترم ، شهردار محترم، اعضای محترم شورای شهر و برخی از معاونان محترم حضور داشتند، ما یک کار نمادین انجام دادیم که ابعاد معنایی گوناگونی داشت

نخست آنکه یاد شهیدان شهر را گرامی داشتیم دوم اینکه فرهنگ درخت کاری را ترویج و تبلیغ کردیم و سوم اینکه به این نکته مهم پرداختیم که اگر در پی توسعه هستیم، چه توسعه فضای سبز و چه توسعه عمرانی و و و باید دست به دست هم بدهیم و بیش و پیش از هر اقدامی فرهنگ سازی کنیم، بدون فرهنگ سازی تردید دارم که بتوانیم در این گونه امور موفقیتی کسب کنیم، بنابراین دیروز با یک کار چندین هدف را دنبال کردیم و در راس همه آنها این شعار را مطرح کردیم که « هر ایرانی یک نهال » و به تبع آن « هر شیروانی یک نهال » اگر بکارد تصور کنید چه اتفاق بزرگ و خجسته ای را شاهد خواهیم شد.