ساعت:

8:23 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

هفدهمین ملاقات

هفدهمین ملاقات عمومی مهندس حاجی زاده سرپرست شهرداری شیروان با شهروندان خارج از وقت اداری در محل ساختمان مرکزی شهرداری شیروان

🔸 گفتنی است : ملاقات های مردمی سرپرست شهرداری شیروان ،روزهای زوج هفته در ساختمان مرکزی شهرداری شیروان در ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می گردد.

🔻 در این ملاقات سرپرست شهرداری شیروان با ۳۰ نفر از شهروندان محترم دیدار کردند.