ساعت:

2:48 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

هما کلالیان مقدم: ضرورت حفظ منابع طبیعی به عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند ملی برای آیندگان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: امروز توسعه بدون توجه به توسعة پايدار نمي‌تواند براي جامعه‌اي رفاه و بهبود را به ارمغان بياورد. ما بايد به کل مسئلة محيط زيست مخصوصاً در کلان شهرها توجه کنيم. از لحاظ فرهنگي هم همة رسانه‌ها و رسانة ملي بايد کمک کنند. از لحاظ دين مبين اسلام يک حسنه، درختکاري و رسيدگي به درخت است. در روايات ما آمده است کسي که درختي غرس مي‌کند، تا آن درخت هست و سايه و ميوه‌اش وجود دارد براي او حسنه محسوب مي‌شود.

 

 

 

هما کلالیان مقدم رییس شورای اسلامی شهر شیروان در مراسم زنگ سبز که در روز شنبه مورخ پانزدهم اسفندماه 1394 به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در آموزشگاه پسرانه شاهد شیروان برگزار شد، گفت: منابع طبیعی به عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند ملی است که باید برای آیندگان حفظ شود.

 

کلالیان با تاکید بر لزوم نهادینه شدن کاشت درخت و درختکاری در جامعه تصریح کرد: باید همه روزها در طول سال روز درختکاری باشد و در آموزه‌های دینی فراوان به اهمیت درختکاری سفارش شده است. توجه به منابع طبیعی در حقیقت توجه به حیات انسان‌ها است.

 

رئیس شورای اسلامی شهر شیروان همچنین از غرس ۳ هزار و ۵۰۰ اصله نهال و توزیع رایگان در سطح شهر خبر داد و این که مجموع فضای سبز شهر شیروان ۱۴۵ هکتار بوده که از این میزان سه هکتار در محل شیرکوه شیروان ایجاد شده است که سرانه فضای سبز هر شهروند شیروانی ۱۶ متر است.

 

گفتنی است: بعد از مراسم زنگ سبز در آموزشگاه پسرانه شاهد، رییس شورای اسلامی شهر شیروان به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر، سایر مسئولین، دانش آموزان، اقشاری از مردم، مسئولین واحدهای شهرداری شیروان و برخی از پرسنل شهرداری شیروان با حضور در کوهستان پارک شیرکوه، در پاکسازی محل و کاشت نهال اقدام نمودند.