ساعت:

1:05 ب.ظ

تاریخ:

13 اسفند 1402

شهرداری شیروان

همگامی شهردار و اعضای شورا با مردم

مردم شیروان با حضور در راهپیمایی در حمایت از یمن ، اعتراض خود را در هوای سرد به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر جمعه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان نیز همراه با مردم شیروان ،با حضور در  راهپیمایی در حمایت از یمن ، اعتراض خود را به گوش جهانیان و نهادهای بین‌المللی رساندند

? ۰۸ بهمن ماه ۱۴۰۰