ساعت:

2:31 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

وظایف کلی کمیسیون فرهنگی –اجتماعی شورای اسلامی شورای اسلامی شهر شیروان :

1-امور عبادي مذهبي                                                                                                                              

بررسي طرح ها و لوايحي كه درجهت گسترش و ترويج امور عبادي ومذهبي در بين علاقمندان و بخصوص جوانان است .

2-امور تعاون و امورخيريه

الف – هماهنگي با انجمن ها و موسسات امور خيريه درجهت پوشش دادن به كليه مناطق شهري

ب – در اختيار قراردادن امكانات موجود شهرداري براي بهره برداري اقشار كم درآمد

3-امور تربيتي

الف – مشاوره ونظارت بر توزيع عادلانه امورآموزشي و تربيتي

ب – ايجاد پل ارتباطي بين انجمن اولياء و مربيان و شوراي اسلامي شهر در جهت در اختيار قراردادن امكانات متقابل

 

4-دفاع غيرنظامي

 

الف – بررسي طرح ها و لوايحي كه درجهت آموزش كمك هاي اوليه ، آتش نشاني و برخورد با بحران ها و حوادث غيرمترقبه نظير سيل، زلزله و … مي باشد.

 

ب – نظارت بر توزيع عادلانه امكانات مربوطه

 

5-امور اصناف و پيشه وران

 

نظارت بر اموراصناف و پيشه وران ازطريق هماهنگي با مجامع امور صنفي ، اداره بهداشت و اداره كل بازرسي و كنترل قيمتها

 

6-امور مربوط به فرهنگ عمومي

 

مشاوره با علما و كارشناسان امور فرهنگي جهت بررسي راههاي ارتقاء سطح فرهنگ اسلامي و ملي

 

7-آموزش عمومي

 

پيشنهاد و بررسي طرح ها و لوايحي در جهت :

 

الف – آموزش ترافيك و تردد ، آموزش شهروندي ، آموزش و رعايت حقوق ديگران در زيرمجموعه هاي مربوطه ، آموزش استفاده بهينه خدمات شهري از قبيل آب ، برق، تلفن و گاز – آموزش در جهت ارتقاء فرهنگ بازيافت زباله

 

ب – تشويق ادارات و نهادها به طراحي سيستم راهنماي مراجعين جهت جلوگيري از اتلاف وقت مردم و آموزش ضمن خدمت كاركنان خود

 

ج – اطلاع رساني به مردم درمورد وجود انواع خدمات و مشاغل درهر منطقه به منظور جلوگيري ازترددهاي زايد

 

8-امورمربوط به جشنواره ها و سوگواره ها

 

9-مراكز تفريحي و گردشگري و امور مربوطه

 

الف – ارائه پيشنهاد وطرح و بررسي لوايح جهت توزيع عادلانه اين مراكز در سطح شهر

 

ب – بررسي چگونگي استفاده بهينه از امكانات موجود در شهر

 

ج – مطالعه نيازهاي تفريحي در هر منطقه باهماهنگي كميته نظارتي مربوطه

 

د- مطالعه طرح هاي توسعه صنعت گردشگري در شیروان

 

هـ- تحقيق و تفحص درموردميراث فرهنگي موجود

 

و- بررسي طرح هايي جهت تسهيل ارائه خدمات رفاهي

 

ز- بررسي طرح هاي تبليغي جهت جذب گردشگر

 

ح- بررسي طرح هايي جهت تغيير در نگرش مردم و نهادهاي ذيربط نسبت به گردشگران داخلی واحیاناًخارجی

 

ط –هماهنگي هاي لازم با سازمان ايرانگردي و تبادل آراء و نظرات جهت توسعه صنعت گردشگري

 

10-امور نمايشگاه ها

 

مطالعه و بررسي و وضع مقررات لازم جهت تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي موقت ودائمي د رزمينه هاي فرهنگي، هنري ، كشاورزي ، بازرگاني، عمراني و

 

11-امورهنري بررسي طرح ها و لوايح در جهت :

 

الف – حمايت از هنرمندان شیروان

 

ب – گسترش زمينه هاي آموزش هنر درميان جوانان و نوجوانان

 

ج – تشويق جوانان در جهت اقبال به مشاغل هنري و صنايع دستي

 

د – حمايت جدي از گسترش رشته هاي هنري كه روبه فراموشي گذارده اند.

 

12-تبليغات شهري و روابط عمومي شهرداري

 

بررسي طرح ها و لوايح در جهت :

 

الف – ساماندهي تبليغات شهري (آموزشي ، تجارتي، انتخاباتي و…)

 

ب – طرح هاي نوين تبليغاتي در سطح شهرشیروان

 

ج – مطلع نمودن عموم مردم از آثار و نتايج طرح هاو پروژه هاي اجرا شده و ايجاد آمادگي ذهني براي طرح ها و پروژه هاي آتي

 

د- استفاده از امكانات تبليغي شهرداري در زمينه هاي فرهنگي ، آموزشي و اطلاع رساني

 

13-امور ورزشي

 

بررسي لوايح و طرح هايي در جهت:

 

الف – حمايت ازبرنامه هاي ورزشي

 

ب – برنامه ريزي جهت پركردن اوقات فراغت علاقمندان با امور ورزشي

 

ج – اهتمام به آموزش علمي رشته هاي مختلف ورزشي و آشنايي با محاسن و مضرات هر رشته .

 

د – توجه به ورزش همگاني

 

هـ- توسعه ورزش هاي رشته اي بصورت خياباني

 

و – اختصاص قسمتي از ظرفيت موجود ورزشگاههاي اختصاصي به بانوان و دانش آموزان

 

14-تاسيسات و مراكز ورزشي

 

بررسي لوايح و طرح هايي در جهت :

 

الف – هماهنگي با ادارات وسازمانهايي كه مكان هاي ورزشي را در اختيار دارند به منظور استفاده بهينه از اين مكان ها

 

ب – نظارت بر حسن توزيع اين مكان ها د رسطح شهر

 

چ – پيش بيني مكان ها و مراكز ورزشي در طرح هاي گسترش شهر

 

د – پيش بيني محيط خاص ورزشي – تفريحي ويژه خواهران در ساحل رود اترک

 

15-آموزش ضمن خدمت كاركنان شهرداري

 

برنامه ريزي در جهت :

 

الف – آموزش و اطلاع رساني به كاركنان شهرداري در زمينه هاي تخصصي مربوطه

 

ب – ارتقاء كيفي كارمندان به وسيله آموزش شيوه هاي نوين اداري

 

ج-آموزش هاي كاركنان در زمينه هاي ايدئولوژيك ، اخلاقي و

 

16-امور ايثارگران و جانبازان

 

بررسي طرح ها و لوايحي در جهت :

 

الف – ايجاد تسهيلات به ايثار گران و جانبازان

 

ب – مطلع نمودن ايثارگران و جانبازان از قوانين مربوطه

 

ج – ايجاد تسهيلات ويژه جانبازان در موقع مراجعه به ادارات و مكان هاي عمومي مختلف در شهر

 

د – در نظر گرفتن مكان هاي تفريحي ، ورزشي جهت استفاده ايثارگران و جانبازان

 

17-امور بانوان

 

بررسي طرح و لوايحي در ارتباط با :

 

الف – امورات ورزشي , فرهنگي ، تفريحي و آموزشي بانوان

 

ب – تشكيل انجمن هاي حمايت از بانوان در زمينه هاي حقوقي

 

ج – ايجاد مراكزي جهت پناهدهي موقت به بانوان نيازمند

 

18-اموراز كار افتادگان (سالمندان و معلولين جسمي)

 

بررسي لوايح و طرح هايي در جهت :

 

الف – توسعه مراكز متولي سالمندان

 

ب – ارزش نهادن و ايجاد تسهيلاتي جهت تشويق افراد به سرمايه گذاري د راين امر

 

19-مبارزه با مفاسداجتماعي

 

بررسي طرح ها و لوايحي درجهت :

 

الف – اشتغال جوانان به منظور پيشگيري از آلودگي به فساد وآسیب های اجتماعی

 

ب – تبليغ و آموزش عمومي درجهت آگاهي همه جانبه از مضرات مواد مخدر

 

ج – جمع آوري متکدیان و معرفي نيازمندان واقعي به مراجع ذيصلاح

 

20-بررسي ابعاد فرهنگي ، اجتماعي طرحها، لوايح و پروژه هاو بررسي وضعيت تشكيلات موجود كه در زمينه هاي فرهنگي،اجتماعي فعاليت مي كنند.

 

21-امور مربوط به جشن و چراغاني و تزئينات شهري

 

22-اعلام نظردرمورد تعيين نام خيابانها، كوچه ها ، معابر و پل ها

 

23- بررسی کمبودها ومعضلات ونیاز های فرهنگی ،اجتماعی وآموزشی با استفاده از نظرات کارشناسان مجرب

 

24- تدوین راهکارهایی در جهت رفع مسائل فرهنگی ،آموزشی ،اجتماعی وارائه به ارگان های ذیربط ومعاونت فرهنگی شهرداری

 

25- تدوین سیاست های فرهنگی سال آینده شهرداری براساس فرم نظر سنجی

 

26- همکاری ومساعدت وپشتیبانی مراکز فرهنگی واجتماعی وNGOوغیره

 

27- تشکیل جلسات رایزنی وتعامل فیمابین دستگاههای فرهنگی استان وشهر مانند :صدا وسیما ،دانشگاهها ،حوزه علمیه ،سازمان تبلیغات ،اداره ارشاد و…

 

28- استفاده از تجارب کمیسیون های همنوع در شوراهای اسلامی شهرهای دیگر

 

29- رسیدگی به در خواست های اشخاص حقیقی وحقوقی

 

30- سر کشی به مراکز فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی وورزشی

 

31- دفاع از نظرات کمیسیون در جلسات شورای شهر

 

32- استفاده از نظرات کارشناسان گروه های تخصصی ونمایندگان شورای شهر

33- بررسی لوایح وطرح های ارجاع شده از سوی هیئت رئیسه

 

اعضای کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی وامور ورزشی

 

1-   رئیس کمیسیون : هما کلالیان مقدم

 

2-   نایب رئیس : سعید ساعدی

 

3-   عضو:عباس ارونقی

 

4-   عضو: احمد عاقل

 

5-   دبیرکمیسیون:

 

وظایف رئیس کمیسیون :

 

1-    اداره جلسات کمیسیون

 

2-    دعوت از کارشناسان جهت حضور در جلسات کمیسیون

 

3-    تعیین مشاورین کمیسیون وارجاع موارد مورد بررسی به آنان

 

4-    امضای گزارش های نهایی مصوب کمیسیون جهت ارائه به هیأت رئیسه

 

5-    تعامل وهماهنگی با رؤسای سایر کمیسیون ها ،کمیته ها واعضای شورا وهیأت رئیسه

 

6-    پیگیری مصوبات کمیسیون

 

7-    برآورد نیاز های مالی وتدارکاتی کمیسیون

 

نایب رئیس کمیسیون در غیاب رئیس وظایف او را انجام می دهدودر مقابل کمیسیون وشورا مسئول است .

 

وظایف منشی (دبیرکمیسیون):

 

1-    تهیه وتنظیم دستور جلسات کمیسیون بر اساس طرح ها ولوایح وگزارشات واصله وزمان تعیین شده بررسی وپیشنهاد به رئیس کمیسیون برای ابلاغ دستورات جلسات

 

2-    تنظیم متن مذاکرات جلسات کمیسیون وثبت آن در دفتر مخصوص جلسات وحفظ ونگهداری کلیه سوابق در دبیر خانه کمیسیون

 

3-    تهیه متن نامه های کمیسیون وشماره گذاری آن ها ،تهیه آمار واطلاعات وگزارش از عملکرد کمیسیون

 

4-    تعامل وهماهنگی با دبیر سایر کمیسیون ها ،کمیته ها واعضای شورا وهیأت رئیسه

 

5-    پیشنهاد نیار های مالی وتدارکاتی کمیسیون به رئیس

 

6-    تنظیم گزارش حضور وغیاب اعضای کمیسیون

 

7-    پیشنهاد ومعرفی دبیر کمیسیون به رئیس واز آن طریق به هیأت رئیسه

 

رئیس کمیسیون مجاز است بنا به پیشنهاددبیر(منشی)کمیسیون وبه منظور هماهنگی وانجام بهتر وظایف ،فرد واجد شرایط را به عنوان دبیر تعیین وجهت صدور حکم به هیأت رئیسه شورا معرفی نماید .