ساعت:

4:13 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

وقتی که پارک حافظ قلب شهر می شود

در ادامه بازتاب گسترده اقدام جهادی مهندس احمدی شهردار شیروان و استقرار ایشان در پارک حافظ جهت تسریع در روند اتمام این پارک امروز نوجوانی همراه با مادر محترم خود به دفتر شهردار در این پارک آمد و ضمن تقدیم شاخه ای گل به شهردار و همراه با گپ و گفتی گرم و صمیمانه با ایشان از مهندس احمدی درخواست کرد، خیابان محل سکونت وی و خانواده او مناسب سازی شود.

مهندس احمدی نیز بی درنگ مهندس الهی معاون عمرانی و زیربنایی خود را احضار کرد و دستور داد بی درنگ به درخواست این نوجوان مطالبه گر رسیدگی گردد.

این گزارش می افزاید: مهندس احمدی در ادامه با تشکر از این فرد و مادر ایشان تاکید کرد، برای وی کارت « همیار شهردار » صادر شود

? ۰۶ بهمن ماه ۱۴۰۰