ساعت:

09:15

تاریخ:

17 بهمن 1401

شهرداری شیروان

پاکبانان شهرداری شیروان تقدیر شدند

پاکبانان شهرداری شیروان تقدیر شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، صبح امروز در سالروز جهانی کار و کارگر ، رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر در بازدید میدانی از نقاط مختلف شهر با پاکبانان دیدار و ضمن بررسی مشکلات آنان ، با اهدای شاخه های گل از خدمات این قشر زحمتکش تجلیل کردند.