ساعت:

10:24

تاریخ:

8 فروردین 1402

شهرداری شیروان

پاک سازی دیوارها، پایه چراغ ها، معابر سطح شهر شیروان از برچسب و پوسترهای تبلیغاتی

پاک سازی دیوارها، پایه چراغ ها، معابر سطح شهر شیروان از برچسب و پوسترهای تبلیغاتی

به گزارش واحد خبر شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،

مهندس مرتضی رضوانی معاونت خدمات شهری شهرداری شیروان گفت : تمامی پوسترهای انتخاباتی در اقدامی با حضور پرسنل خدمات شهری شهرداری شیروان از سطح معابر پاکسازی شد.


وی افزود: نیروهای خدمات شهری این شهر،در قالب اکیپ های مختلف پاکسازی، پس از پایان مهلت زمان برگزاری رای گیری انتخابات در یک طرح ضربتی کار پاکسازی را در سطح منطقه آغاز کردند.

گفتنی است  پاکسازی نما، جدول شویی ، پاکسازی پوستر و برچسب از روی المان های شهری ، درختان ، درب منازل و همچنین جمع آوری پلاکارد از روی درختان و داخل فضای سبز، شستشوی پله های عابر پیاده و پاکسازی آنها از پوستر و کاغذ از دیگر اقداماتی بود که توسط پرسنل خدمات شهری شهرداری شیروان بلافاصله انجام شد.

رضوانی هدف از اجرای این طرح را، ارتقای زیباسازی نمای شهری  و حذف آلودگی های بصری عنوان کرد.

لازم به ذکر است شهرداری شیروان ۱۰۶ محل را  در قالب گونی و داربست برای تبلیغات صحیح کاندیدا اختصاص داده است.