ساعت:

10:43 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

پاییز را بخاطر بسپار

رقص برگها با آهنگ نسیم در پاییزان ، لحظه هایی را به ارمغان می آورند که باید با شهپر خیال در همه جای طبیعت بال کشید و شکوهش را به تماشا نشست ، اما این بار و با ابتکار خلاقانه مهندس احمدی شهردار شهر ، شهرداری با ایجاد دالان پیاده رویی بر روی فرشی از برگهای هزار رنگ ، زیبایی پاییزان را برای ما با خاطره ها در هم می آمیزد

وعده ما هر روز و هر ساعت

ورودی بوستان کوثر