ساعت:

6:03 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

پرسنل آتش نشانی شیروان دومین مرحله تست آمادگی جسمانی را گذراندند.

پرسنل آتش نشانی شیروان دومین مرحله تست آمادگی جسمانی را گذراندند.

جعفر حیدری رئیس آتش نشانی شهرداری شیروان  از برگزاری دومین مرحله تست آمادگی جسمانی با هدف ارتقای بنیه علمی پرسنل آتش نشانی شیروان خبر داد.

وی افزود : همه ساله چند مرحله عملیات تست آمادگی جسمانی و … در رشته های مختلف برای پرسنل آتش نشانی سه ایستگاه موجود شهر، به جهت مهارت آموزی و تجربه بالا از سوی این مرکز برگزار می شود.