ساعت:

5:44 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

پرسنل آرامستان شهرداری شیروان در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند

پرسنل آرامستان شهرداری شیروان در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : در راستا ی مقابله با بیماری کرونا و عواقب آن در جامعه پرسنل آرامستان شهرداری شیروان واکسینه شدند. اولین مرحله این واکسیناسیون به پرسنل مذکور واکسینه شد