ساعت:

11:36 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

پرسنل سازمان آتش نشانی شیروان آموزش های مرتبط با آتش نشانی را به کارکنان مرکز بهداشت شیروان آموختند.

پرسنل سازمان آتش نشانی شیروان  آموزش های مرتبط با آتش نشانی را به کارکنان مرکز بهداشت  شیروان آموختند.

 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

طی سه روز کارشناسان و پرسنل آتش نشانی شیروان بصورت تئوری و عملی آموزشهای مرتبط با آتش نشانی را به کارکنان مرکز بهداشت شیروان آموختند و شرکت کنندگان در دوره های آموزشی با اطفا حریق آشنا شدند.