ساعت:

10:18 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

پروژه ای برای تکریم شهروندان

یکی از کلید واژه های مهندس احمدی شهردار شیروان که در هر نشستی آن را مورد تاکید قرار می دهد « تکریم شهروندان » است و صد البته که در عمل نیز بارها این باور و اعتقاد را به تصویر کشیده است . آنچه در اولین ملاقات مردمی شهردار رخ داد و در تمامی ملاقات ها تکرار شد فقط نمونه ای از تکریم شهروندان بشمار می آید که حتما اطلاع دارید.

آری دستور نشستن خود و همراهان ایشان بر روی صندلی های معمولی و نشستن ملاقات کنندگان بر روی صندلی های چرمی از سوی مهندس احمدی اتفاقی نیست که از یادها برود اما یکی از بارزترین نمونه های تکریم شهروندان جابجایی کارگاه فرآورده های بتنی شهرداری است این کارگاه چون در منطقه ای مسکونی قرار داشت و بشدت هم آلودگی صوتی ایجاد می کرد ،از دیرباز مورد اعتراض مردم قرار داشت ضمن آنکه چون مردم بحق معترض بودند کارگاه همیشه کمتر از ظرفیت خود تولید می کرد، زیرا برای خاموش کردن اعتراض شهروندان ساعات کاری کارگاه بسیار اندک بود اما مهندس احمدی با انتقال کارگاه به محدوده کارخانه آسفالت شهرداری که خارج از بافت های جمعیتی است نه تنها رضایت شهروندان را جلب کرد و به مطالبه آنان احترام گذاشت بلکه چون دیگر مزاحمتی ایجاد نمی کند در سه شیفت فعالیت می کند
این اقدام خردمندانه مهندس احمدی نشان داد تکریم مردم برای ایشان یک شعار نیست که یک اصل است و در کنار آن تولیدات کارگاه را افزایش داد تا گام بلندی برای ایجاد سرمایه پایدار بردارد
« مدیریت جهادی معجزه نمی کند اما کاری می کند کارستان»