ساعت:

6:49 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

پنجشنبه بازار شیروان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

پنجشنبه بازار شیروان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

طی جلسه شب گذشته شورای اسلامی شهر که با حضور بخشداران مرکزی ، سرحد و قوشخانه وسرپرست و پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار شد ، ضمن بررسی آخرین اقدامات پیشگیرانه انجام شده مقابله با ویروس کرونا در سطح شهر مقرر شد تا اطلاع ثانوی ، پنجشنبه بازار شیروان تعطیل شود.