ساعت:

6:55 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

پیام تقدیر و تشکر مهندس احمدی شهردار شیروان از مردم شریف شیروان و پرسنل خدوم شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر در پی انتخابش به عنوان مدیر نمونه شهرستان