ساعت:

11:25 ق.ظ

تاریخ:

5 مهر 1402

شهرداری شیروان

پیام تقدیر و تشکر مهندس احمدی شهردار شیروان از مردم شریف شیروان و پرسنل خدوم شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر در پی انتخابش به عنوان مدیر نمونه شهرستان