ساعت:

07:44

تاریخ:

10 بهمن 1401

شهرداری شیروان

پیام تقدیر و تشکر مهندس احمدی شهردار شیروان از مردم شریف شیروان و پرسنل خدوم شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر در پی انتخابش به عنوان مدیر نمونه شهرستان