ساعت:

9:29 ق.ظ

تاریخ:

9 مهر 1402

شهرداری شیروان

پیشنهادی که باعث آزادی شش نفر از زندانیان شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، با مشارکت شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، و انجمن حمایت زندانیان و جمعی از خیرین، مبلغ ۷۶۷ میلیون ریال در قالب طرح نذر آزادی شهرداری شیروان جمع آوری شد و شش نفر از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد و به آغوش گرم خانواده برگشتند.

? شایان ذکر است : چندی پیش مهندس احمدی شهردار شیروان در جلسه با اعضای این انجمن ، طرح نذر آزادی شهرداری شیروان 《از دهه بصیرت تا فجر انقلاب》را مطرح کرده بودند.

? ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۰