ساعت:

7:25 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

چهارمین مرحله ضدعفونی شهر شیروان در روز پنجشنبه مورخه 07 فروردین ماه 99 راس ساعت 20 انجام می شود.

چهارمین مرحله ضدعفونی شهر شیروان در روز پنجشنبه مورخه 07 فروردین ماه 99 راس ساعت 20 انجام می شود.

دکتر شاهرخی شهردار شیروان گفت: چهارمین مرحله ضدعفونی شهر شیروان ، مطابق ادوار گذشته با همکاری کشاورزان عزیز شهرستان و مجموعه مدیریت شهری انجام می شود.

وی همچنین از شهروندان و کسبه محترم درخواست کرد ، تا آمادگی های لازم را در جهت برنامه داشته باشند و نکات ایمنی همچون بستن درب و پنجره ها را رعایت کنند.