ساعت:

9:15 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

چهارگانه واحد فضای سبز

چنانچه می دانید یکی از مولفه های شهر توسعه یافته و سالم فضای سبز استاندارد آن شهر است ، به همین دلیل واحد فضای سبز شهرداری شیروان روزانه فعالیت های گسترده ای در این رابطه انجام می دهد که چهارگانه امروز واحد یاد شده از آن جمله است.

این چهارگانه متشکل است از پروژه پاکسازی و رگلاژ باغچه های مقابل الیاف جهت کاشت چمن ، علف زنی پیاده روهای حاشیه چمن میدان عدل و لچگی مقابل دادگستری ، آبیاری درختان مقابل مدرسه امام خمینی ( ره ) و هرس شمشادهای خیابان پارک

دست در دست هم شیروان را نگین سبز خراسان شمالی کنیم