ساعت:

12:41 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

چهار گانه های ناوگان حمل و نقل شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان و به نقل از سازمان حمل و نقل و واحد تاسیسات این شهرداری امروز علاوه بر تنظیف و شستشوی واحدهای درون شهری ، بخاری این خودروها نیز مرمت و سرویس شدند و نرده های سازمان هم رنگ آمیزی شد ، از طرفی بازرسان سازمان حمل و نقل با مراجعه به آژانس های غیر فعال و تعطیل در سطح شهر به آنها اخطاریه ابلاغ کرد تا پیرامون تصمیم گیری در رابطه با ادامه فعالیت به سازمان مراجعه کنند.